තරුණ ඉන්න: මාස 7 කට පසු මගේ ප්

මගේ පෞද්ගලික අදහස් සහ මතය සැපයීම හැර මට වෙනත් න්‍යාය පත්‍රයක් නොමැත.

මෙම නිෂ්පාදනය අරමුණක් සහිත නිෂ්පාදනයක්. රැළි වළක්වා ගැනීම මෙහි අරමුණයි. ඔබේ සම තරුණ හා සුන්දර ජීවිතයක් ගත කිරීමට. විටමින් ඊ සහ විටමින් සී අතර වෙනස කුමක්ද? නිදහස් රැඩිකලුන්ගෙන් ඔබේ සම ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් හානියට පත් සෛල සුව කිරීමටත් හැකි එකම විටමින් විටමින් ඊ වේ. විටමින් සී බහුලව භාවිතා වන සම ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන වන්නේ එය මිල අඩු නිසා සහ ස්වභාවිකව ආම්ලික වන සම සඳහා ක්‍රියා කරන බැවිනි. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ සම ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන වලට සුළු හානියකට පමණක් ප්‍රතිකාර කළ හැකි අතර සමහර ඒවාට හානි ප්‍රමාණය වැඩි කළ හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, මිය ගිය සෛලවල සම ඉවත් කිරීමට රසායනික පීල් භාවිතා කරන බොහෝ අය අවසානයේ කුරුලෑ වලට යයි. ඔවුන් අවසානයේදී කඩාවැටීමක් ඇති වන අතර පසුව කුරුලෑ නැවත දරුණු වේ. හානියට ප්‍රතිකාර කළ යුතු අතර එක් දෙයක් සඳහා එතරම් effective ලදායී වන ඔබේ සම ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන භාවිතා කිරීම පිළිබඳව ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුය. එබැවින් ඔබේ සම සඳහා හොඳම සම ආරක්ෂණ නිෂ්පාදිතය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව විශාල ව්‍යාකූලත්වයක් ඇතැයි මම සිතමි. විවිධ නිෂ්පාදන ඕනෑවට වඩා තිබේ.

නවතම සමාලෝචන

Goji Cream 

Goji Cream 

Wilhelm Meza

Goji Cream බරපතල යැයි ඔබට සිතිය හැකිය. උදාසීන නරඹන්නෙකු ඕනෑම අවස්ථාවක මෙම නිගමනයට එළඹෙන්නේ, Goji Cr...